Veiligheid en kwaliteit2019-09-10T16:16:28+02:00

VEILIGHEID & KWALITEIT

Veiligheid staat altijd op nummer 1. Structureel investeren in veilige hulpmiddelen en kennis staat aan de basis van een veilige, verantwoorde en gezonde werkomgeving voor onze medewerkers. Behalve dat alle medewerkers in het bezit zijn van geldige certificaten vragen wij via een maandelijkse toolbox meeting blijvend aandacht voor veiligheid. Aan de hand van kort presentaties lokken we een discussie uit die aanzet tot nadenken over het veilig handelen tijdens het uitvoeren van de dagelijkse werkzaamheden. Deze benadering om – zonder compromissen – volledig te voldoen aan de Arbowetgeving wordt bijzonder gewaardeerd door onze klanten.

Ons kwaliteitsbeleid en de daarin opgenomen doelstellingen vormen de hoeksteen van ons kwaliteitsmanagementsysteem. Het houdt ons scherp op veranderingen en stelt ons in staat om verwachtingen van klanten te overtreffen. Door al in een vroeg stadium mee te denken met onze relaties, komen we samen tot de beste klantoplossing. Zo, creëren we voor de klant en voor onszelf een echte meerwaarde en dat is wat wij noemen een duurzame bedrijfsvoering.

Ga naar de bovenkant