In februari 2018 heeft Megacon wederom hercertificering op VCA verkregen. VCA staat voor Veiligheid Checklist Aannemers. Maar het is veel meer dan dat. VCA is een veelzijdig en compleet programma, waarmee dienstverlenende bedrijven objectief en structureel kunnen worden getoetst en gecertificeerd op hun VGM-beheersysteem (Veiligheid, Gezondheid, Milieu)

Veilig werken

Het VCA certificaat is bedoeld om iedereen veiliger te laten werken en het aantal ongevallen te verminderen. Met een VCA certificaat voldoen wij aan de ARBO-regels op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu en weten onze medewerkers hoe werkzaamheden op een veilige manier uit te voeren en hoe risico’s tot een minimum te beperken.

Megacon B.V. is gespecialiseerd in het verwerken van grote industriële installaties. Een VCA certificaat is dan noodzakelijk. Niet alleen om ervoor te zorgen dat werknemers op een veilige manier kunnen werken, maar ook onze klanten vragen een geldig certificaat.

Wij zijn er dan ook trots op Megacon een succesvolle VCA hercertificering heeft behaald; samen op weg naar een veilige en gezonde toekomst!