Plaatsing nieuwe XRD-unit

PROJECT XDR-UNIT

Voor een van onze opdrachtgevers hebben wij onlangs een XRD-unit uitgewisseld in een bestaande installatie. Met behulp van deze nieuwe machine kan de opdrachtgever een kwaliteitscontrole uitvoeren met Röntgen technologie.

Hiermee is het voor de opdrachtgever mogelijk om op een non-destructieve manier, snel en zeer accuraat materiaalmetingen uit te voeren. Door deze kwaliteitsborging kan onze klant zich tot de beste in de wereld rekenen. Om deze uiterst secure klus soepel te laten verlopen is er een geheel nieuw bordes voor de machine gebouwd. Dit bordes voorziet een uitwisselplatform waarop d.m.v. railsysteem de unit werd uitgewisseld.

Al onze werkzaamheden dienden in een beperkte tijd gerealiseerd te worden. Om dit binnen de gestelde termijn correct en zonder kwaliteitsverlies uit te voeren hebben wij een strakke planning opgesteld. Door goede voorbereiding en op elkaar afgestemd teamwork, hebben wij de klus binnen de gestelde termijn en naar tevredenheid van de klant weten te realiseren.

XDR-unit