PROJECT SUPER DUPLEX LEIDINGWERK

Voor het vernieuwen van leidingwerk en een strainersset zijn wij gevraagd om het leidingwerk te fabriceren en te monteren. Omdat het overgrote deel in Super Duplex uitgevoerd moet worden en een complexe route door bestaand leidingwerk heeft over meerdere verdiepingen, is er vooraf besloten om eerst een 3D scan van de huidige situatie te maken. Deze scan is daarna via CAD-engineering uitgewerkt tot tekeningen, waarna de leidingen door de fabricage gemaakt zijn. Als laatste stap worden de geprefabriceerde leidingen op de locatie gemonteerd.

Door deze werkwijze te hanteren, worden vooraf mogelijke obstakels in de route geïdentificeerd en kunnen er efficiënte oplossingen bedacht worden. Ook wordt door het 3D-scannen de mogelijkheid gecreëerd om het merendeel van het leidingwerk in de fabriek te prefabben. Hierdoor worden de montagelassen op locatie geminimaliseerd en de efficiëntie verhoogd, wat voor een kostenreductie zorgt.

Vanuit de klant wordt er continu gemonitord op mogelijkheden om efficiëntie en de ecologische voetprint in het productieproces te verkleinen. De aanleiding van dit project had drie belangrijke redenen: efficiëntie verbeteren, gasbesparing en levensduur verhogen.

1. Verbeterde efficiëntie met PN25

Om een verbetering door te voeren in de efficiëntie is er besloten om over te stappen van drukklasse PN16 naar PN25. Deze stap stelt de klant in staat om met meer solids te werken en tegelijkertijd aanzienlijk te besparen op gasverbruik. Het verhogen van de druk is een slimme keuze om processen te optimaliseren en hiermee de ecologische voetafdruk te verkleinen.

2. Verhoging van debiet

Om de verhoging van de druk te realiseren is de diameter van het leidingwerk van DN100 naar DN150 veranderd. Deze upgrade biedt de klant de mogelijkheid om nog meer uit de systemen te halen en de efficiëntie te maximaliseren.

3. Focus op Levensduur en nieuwe standaard

Met een oog op de toekomst heeft de klant zich ook gericht op de levensduur van hun systemen en het instellen van nieuwe standaarden. Zij zijn vastbesloten om niet alleen te voldoen aan de huidige eisen, maar ook om te anticiperen op toekomstige behoeften en normen. Om de levensduur te verlengen is er in plaats van RVS316 gekozen voor SuperDuplex.

Dit project was een teaminspanning van begin tot eind, en we willen onze medewerkers en partners bedanken voor hun toewijding en harde werk. Als montage- en fabricagebedrijf zijn we vastbesloten om voortdurend te innoveren en te streven naar verbetering. We kijken ernaar uit om samen te werken aan meer spannende projecten en het bereiken van nieuwe successen.