PROJECT ONTSTOFFINGSLEIDING

Om de omgeving te vrijwaren van stofoverlast die bij de productie ontstaat is een nieuwe stofafzuiginstallatie bedacht. Deze installatie zuigt stof bij de bronnen af, dit zijn punten bij transportbanden en bij menginstallaties. De oude situatie bleek niet meer toereikend bij de toename van de productie. Daarom werd in overleg met de productie een oplossing bedacht door het ingenieursbureau. De afzuigleidingen zijn aangesloten op het bestaande filter waarbij de capaciteit vergroot is om de extra afzuigcapaciteit te waarborgen. Omdat de leidingen niet mogen condenseren aan de binnenzijde is het geheel behalve geïsoleerd ook voorzien van een tracing die de warmte genereerd om condensvorming en de mogelijkheid van verstopping tegen te gaan. Montage weer op grote hoogte en in een moeilijke situatie, want tijdens de verbouwing ging de productie gewoon door. Dankzij goede voorbereiding van montage en afstemming met alle partijen in de uitvoerplanning is dit allemaal vlekkeloos verlopen.