PROJECT GELUIDSDEMPERS

Onlangs hebben wij met één van onze projecten voor een deel bijgedragen aan het behalen van de gestelde omgevingseisen. Met het plaatsen van deze geluidsdempers, de naam zegt het al, wordt het geluid dat de machine produceert gereduceerd. Wat op zijn beurt weer bijdraagt aan een aangenamere leefomgeving voor mens en dier.

Megacon heeft het frame waarin de geluidsdempers moesten worden geplaats ontworpen. Omdat de montage op een hoogte van 32 meter moest plaats vinden zijn er speciale montage gereedschappen en hulpmiddelen gemaakt om het veilig en vlot uit te voeren. Niet alleen de werk hoogte maar ook de beperkte montage- en manoeuvreerruimte brachten de nodige hoofdbrekens mee.

Door intensief vooroverleg is er samen met de monteurs een creatief en veilig plan van aanpak gemaakt. Hierdoor zijn wij gezamenlijk tot een veilige en efficiënte werkwijze gekomen. De klus is naar wens van de klant, veilig en binnen de gestelde termijn afgerond.

Onze bijdrage betrof het ontwerpen en maken van een frame waarop de geluidsdempers steunden.