Project gasontstoffingsbordes Megacon

PROJECT  GASONTSTOFFINGSBORDES

Om de verbranding van gassen schoner te laten verlopen dienen deze gereinigd te worden. Om de reiniging aan te sturen, is er een verdeler die dat middels pneumatisch gestuurde kleppen gaat doen. Om het geheel te onderhouden,is deze gasontstoffing op een bordes geplaatst. De kunst is nu om het bordes met maximale afmetingen direct naar de klant te transporteren om zo de ombouwtijd tot een minimum te beperken. Deze snelle ombouwtijd is gewenst, omdat tijdens de ombouw de productie doorgaat.