PROJECT DN1000 GASLEIDING

Om een gasdichte levering van te waarborgen moesten er oude leidingdelen vervangen worden. Natuurlijk geen recht toe rechtaan delen maar complexe 3-D samengestelde vormen. Deze leidingen lopen ook hoog door de lucht om transport van goederen over de grond niet te hinderen. Omdat de tekeningen van het bestaande leidingtracé gedateerd waren en er geen garanties zijn dat het ook volgens tekening gemaakt is zijn we alle leidingdelen, bochtstukken en flenslocaties gaan inscannen met onze FARO 3-D laserscanner.

De puntenwolken zijn daarna omgezet in 3-D modellen, waaruit de werktekeningen met de maatvoering volgde.  Alle leidingdelen zijn vervolgens gefabriceerd en weer nagemeten met de 3-D laserscanner om eventuele afwijkingen te constateren voor montage. Alles was spat zuiver zoals we dat bij Megacon noemen en de leidingdelen konden naar de coater om van de juiste beschermlagen te worden voorzien. Tijdens de montage is het toch altijd spannend, krijg je de bestaande delen los en gedemonteerd zoals je gepland hebt?

En passen de nieuwe delen? Gelukkig, het weer zat ook erg mee, verliep de demontage zonder al te veel problemen en paste de nieuwe delen er precies in zoals gepland. Omdat het om 3-D gevormde delen ging van 23 meter lengte met een diameter van 1 meter zijn het zwaarte punt en de hijspunten cruciaal om de montage soepel te laten verlopen. Onze engineering had dit allemaal in het CAD systeem uitgezet en met speciale hijsadapters is de in klus vlekkeloos verlopen. Mooie klus, installatie weer in gebruik en geen gaslekkage meer.