Project DN1000 Gasleiding NH3 wasser; T-stukken, buis en flenzen

PROJECT DN1000 GASLEIDING NH3 WASSER

Tijdens de Open Dag voor familie en klanten waren de materialen net binnen voor een project DN1000 Gasleiding NH3 wasser; T-stukken, buis en flenzen. Hier heeft iedereen omheen gelopen, toen viel het werkstuk nog niet op. Nadat alle materialen in de fabriek waren gefit en gelast, werd het een imposant geheel. Nadat het geheel is afgelast en alle controles zijn uitgevoerd en akkoord zijn bevonden mag het leidingdeel naar de coater (zie foto van de yellow submarine). Na de eindassemblage is het leidingdeel naar de klant getransporteerd.