Megacon sluit zich aan bij Techport

Techport is het netwerk van meer dan 60 scholen, bedrijven en overheden en is actief in de Metropoolregio Amsterdam, met de IJmond als kern. Binnen dit netwerk – dat zich sterk maakt voor de toekomst van de maak- en onderhoudsindustrie – wordt met elkaar samengewerkt aan een gezonde arbeidsmarkt, een actueel en uitdagend opleidingsaanbod en aan voldoende talent.

Samen investeren in vakmensen van de toekomst

Om jongeren te inspireren in de techniek aan de slag te gaan, hebben ondernemers, schooldirecteuren en ambtenaren die zich sterk willen maken voor de toekomst van de maak- en onderhoudsindustrie de handen ineen geslagen en in 2013 Techport opgericht. Techport maakt jongeren bewust van de betekenis van techniek voor de samenleving en enthousiasmeert hen voor een baan in de maak- en onderhoudsindustrie.

Goede vakmensen staan niet ineens op

Daarom investeren we bij Megacon in de toekomst van jongeren die een mbo-opleiding volgen. Als erkend leerbedrijf laten we leerlingen kennis maken met de praktijk, begeleiden wij de leerling door een ervaren vakkracht en zorgen er zo voor dat er ook de komende jaren voldoende goed opgeleide vakmensen beschikbaar zijn. Het partnership met Techport sluit hier uitstekend op aan.