Megacon lid van IJPOS

IJPOS – kort voor IJmuiden Port Services – is opgericht in 2013. De bedrijven in de haven van IJmuiden, concludeerden dat het ontbrak aan een ondernemersvereniging die zich specifiek richtte op het verbeteren van de aantrekkelijkheid van de haven van IJmuiden én op het verhogen van de omzet van de bedrijven in het gebied. Het ‘werkgebied’ van IJPOS is inmiddels uitgebreid van één naar tien vierkante kilometer, want ook bedrijven uit de havens van Beverwijk en Velsen-Noord doen nu mee.

One-stop-shop

IJPOS is een netwerkclub van IJmuidense ondernemers uit voornamelijk de maakindustrie. Omdat alle aangesloten bedrijven op ruwweg één vierkante haven­kilometer zijn gevestigd, is het platform als het ware een one-stop-shop voor de scheepvaart, offshore (energy) industrie, windmolenparken en visserij. De leden opereren allemaal als autonoom bedrijf, maar IJPOS vervult hierbij de rol van verbinder en faciliteerder.