Central Process Water System

In de bestaande Central Process Water System, worden ongeveer 35 verschillende proceswaterstromen verzameld en naar het teer scheidingssysteem verpompt. In dit project werd de bestaande Central Proces Water System vervangen om deze aan de huidige maatstaven qua milieueisen en productiecapaciteit te laten voldoen.

Proceswater te allen tijde opgevangen

Het systeem is dusdanig ingericht dat in het onwaarschijnlijke geval van volledige elektriciteitsuitval, de diverse proceswaterstromen te allen tijde worden opgevangen in 2 opslagtanks met een totale capaciteit van zo’n 180 m³. Het leegpompen van de tanks en het verpompen naar het teerscheidingssysteem gebeurt d.m.v. 3 frequentiegeregelde pompen en in geval van elektriciteitsuitval dient een pneumatische pomp als back-up.

Ruim 750 meter stalen leiding

Voor het transport van de proceswaterstromen heeft Megacon zo’n 750 meter stalen leiding in de diameters van DN25 tot DN400 geprefabriceerd en op locatie gemonteerd met las- en flensverbindingen. Ook waren voor dit project diverse stoomleidingen, persluchtleidingen en waterleidingen benodigd. Om al het leidingwerk te ondersteunen, is 99% van de leidingsteunen maatwerk geweest en ook door Megacon geprefabriceerd en gemonteerd. Aangezien al dit leidingwerk zowel op binnen locaties, ondergronds, ingegraven als bovengronds tot op 6 meter hoog in de buitenlucht moest komen te lopen, is alles in de juiste coating en bekleding geleverd.