Aanpak stofverspreiding bij de bron

In veel industriële omgevingen ontstaat stof. Stof is schadelijk voor de gezondheid en kan leiden tot storingen van machines. Bij een grote industriële opdrachtgever verspreidde – ondanks een ontstoffingsinstallatie – het stof zich op ongewenste plekken rond verkeersruimten, op de werkplek en buiten het gebouw. Een ongewenste situatie.

Aanpak stofverspreiding

Om verspreiding van het stof door transportbewegingen te voorkomen is de bron aangepakt. Zo is de lokale afzuiginstallatie technisch aangepast, zijn de kieren waar het fijne stof lekte naar de omgeving gedicht en de nieuw gecreëerde afzuigingplekken verbonden met de centrale filterinstallatie. De aanpassingen aan de intake van de centrale filterinstallatie zorgen nu voor voldoende filtercapaciteit. Hierdoor is de werk- en buitenomgeving gevrijwaard van stofvervuiling.

Goed voor milieu en veilige werkomgeving

Megacon heeft naast de vervanging van de schoorstenen en het leidingwerk ook een aantal bordessen uitgebreid, zodat de installatie goed in te regelen is. Hierdoor zijn ook andere vitale componenten zoals de trilmotor en de aansluitingen van de tracing goed en veilig bereikbaar en dus te inspecteren bij het periodieke onderhoud.

Alles bij elkaar een mooie klus voor een beter milieu en veilige werkomgeving.