Vervanging en omlegging van leidingen, zodat gascooler met een grotere capaciteit in een later stadium geplaatst kan worden.